COOKIE VERKLARING

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een pc, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Coach Nutrition BV of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • Het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstelling (advertentiecookies);
  • Het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social-media-cookies).

FUNCTIONELE COOKIES

Met deze cookies zorgen wij ervoor dat de site goed werkt. U kunt hierbij denken aan de juiste fonts, de juiste styling en eigenlijk alles wat nodig is om de site optimaal te laten werken. Zo kunt u contactformulieren versturen en werken de scripts die nodig zijn om de volledige functionaliteit van de website in stand te houden. Hier dient u mee akkoord te gaan, maar geen zorgen, we verzamelen op deze wijze geen persoonsgegevens!

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk de hulppagina van uw browser voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy-policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U mag Coach Nutrition BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Coach Nutrition BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via help@fittstore.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)227 60 80 06 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).

WIJZIGINGEN IN DEZE
PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.